(Terug) naar html op heeck.nl of heeck.nl
Alle teams

Klik hier voor een lijstje met recent en/of regelmatig spelende teams.

Heb je meegespeeld en sta je hier nog niet tussen? Stuur je teamgegevens (Motto/slogan en samenstelling) naar info@gerritdequizuil.nl!

Team "Per consumptie wijzer"
Score op 27 september 2023:1ste plaats (uit 9 teams)
Score op 9 mei 2023:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 4 april 2023:1ste plaats (uit 8 teams)
Score op 31 januari 2023:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 27 december 2022:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 23 januari 2019:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 21 februari 2018:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 26 oktober 2016:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 16 maart 2016:1ste plaats (uit 13 teams)
Score op 17 februari 2016:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 29 januari 2020:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 30 oktober 2019:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 februari 2019:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 19 december 2018:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 24 oktober 2018:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 20 april 2016:2e plaats (uit 13 teams)
Score op 28 maart 2018:3e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 december 2017:3e plaats (uit 17 teams)
Score op 22 maart 2017:3e plaats (uit 9 teams)
Score op 28 december 2016:3e plaats (uit 19 teams)
Score op 27 maart 2019:4e plaats (uit 12 teams)
Score op 28 februari 2023:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 21 november 2018:6e plaats (uit 13 teams)
Score op 24 januari 2018:7e plaats (uit 9 teams)
Score op 23 november 2016:7e plaats (uit 16 teams)

Team "Team 13"
Score op 28 februari 2023:1ste plaats (uit 9 teams)
Score op 25 januari 2017:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 27 januari 2016:1ste plaats (uit 14 teams)
Score op 9 december 2015:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 18 maart 2015:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 18 februari 2015:1ste plaats (uit 13 teams)
Score op 30 december 2014:1ste plaats (uit 14 teams)
Score op 27 september 2023:2e plaats (uit 9 teams)
Score op 17 februari 2016:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 14 oktober 2015:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 januari 2015:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 22 februari 2017:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 11 november 2015:3e plaats (uit 10 teams)
Score op 19 februari 2020:4e plaats (uit 6 teams)
Score op 27 november 2019:4e plaats (uit 8 teams)
Score op 23 januari 2019:4e plaats (uit 11 teams)
Score op 19 december 2018:4e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 november 2018:4e plaats (uit 13 teams)
Score op 21 februari 2018:4e plaats (uit 11 teams)
Score op 15 april 2015:4e plaats (uit 8 teams)
Score op 24 januari 2018:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 25 oktober 2017:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 26 oktober 2016:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 20 april 2016:5e plaats (uit 13 teams)
Score op 16 maart 2016:5e plaats (uit 13 teams)
Score op 29 januari 2020:6e plaats (uit 12 teams)
Score op 28 maart 2018:6e plaats (uit 10 teams)
Score op 29 november 2017:6e plaats (uit 9 teams)
Score op 22 maart 2017:6e plaats (uit 9 teams)
Score op 4 april 2023:7e plaats (uit 8 teams)
Score op 18 december 2019:7e plaats (uit 11 teams)
Score op 30 oktober 2019:7e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 februari 2019:7e plaats (uit 12 teams)
Score op 24 oktober 2018:7e plaats (uit 12 teams)
Score op 27 december 2017:7e plaats (uit 17 teams)
Score op 9 mei 2023:8e plaats (uit 10 teams)
Score op 31 januari 2023:8e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 december 2022:9e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 maart 2019:9e plaats (uit 12 teams)
Score op 28 december 2016:12e plaats (uit 19 teams)
Score op 23 november 2016:12e plaats (uit 16 teams)
Score op 30 december 2015:12e plaats (uit 16 teams)

Team "N&N"
Score op 19 februari 2020:1ste plaats (uit 6 teams)
Score op 30 oktober 2019:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 24 oktober 2018:1ste plaats (uit 12 teams)
Score op 24 januari 2018:1ste plaats (uit 9 teams)
Score op 4 april 2023:2e plaats (uit 8 teams)
Score op 28 februari 2023:2e plaats (uit 9 teams)
Score op 31 januari 2023:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 december 2022:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 november 2019:2e plaats (uit 8 teams)
Score op 19 december 2018:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 november 2018:2e plaats (uit 13 teams)
Score op 21 februari 2018:2e plaats (uit 11 teams)
Score op 25 januari 2017:2e plaats (uit 11 teams)
Score op 30 december 2015:2e plaats (uit 16 teams)
Score op 27 september 2023:3e plaats (uit 9 teams)
Score op 29 januari 2020:3e plaats (uit 12 teams)
Score op 18 december 2019:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 maart 2019:3e plaats (uit 12 teams)
Score op 28 maart 2018:3e plaats (uit 10 teams)
Score op 25 oktober 2017:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 23 november 2016:3e plaats (uit 16 teams)
Score op 26 oktober 2016:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 9 mei 2023:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 22 maart 2017:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 28 december 2016:5e plaats (uit 19 teams)
Score op 20 april 2016:5e plaats (uit 13 teams)
Score op 27 februari 2019:6e plaats (uit 12 teams)
Score op 23 januari 2019:6e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 december 2017:7e plaats (uit 17 teams)
Score op 29 november 2017:7e plaats (uit 9 teams)
Score op 22 februari 2017:7e plaats (uit 11 teams)

Team "Robijn"
Score op 29 januari 2020:1ste plaats (uit 12 teams)
Score op 25 oktober 2017:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 20 april 2016:1ste plaats (uit 13 teams)
Score op 11 november 2015:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 27 november 2019:2e plaats (uit 8 teams)
Score op 27 maart 2019:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 27 februari 2019:2e plaats (uit 12 teams)
Score op 23 januari 2019:2e plaats (uit 11 teams)
Score op 28 maart 2018:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 24 januari 2018:2e plaats (uit 9 teams)
Score op 29 november 2017:2e plaats (uit 9 teams)
Score op 22 maart 2017:2e plaats (uit 9 teams)
Score op 25 januari 2017:2e plaats (uit 11 teams)
Score op 26 oktober 2016:2e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 december 2017:3e plaats (uit 17 teams)
Score op 16 maart 2016:3e plaats (uit 13 teams)
Score op 17 februari 2016:3e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 januari 2016:3e plaats (uit 14 teams)
Score op 14 oktober 2015:3e plaats (uit 12 teams)
Score op 24 oktober 2018:4e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 februari 2018:4e plaats (uit 11 teams)
Score op 28 december 2016:4e plaats (uit 19 teams)
Score op 30 december 2015:4e plaats (uit 16 teams)
Score op 18 december 2019:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 30 oktober 2019:5e plaats (uit 10 teams)
Score op 22 februari 2017:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 19 december 2018:6e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 november 2018:7e plaats (uit 13 teams)
Score op 23 november 2016:9e plaats (uit 16 teams)
Score op 9 december 2015:9e plaats (uit 11 teams)

Team "Snert team"
Score op 18 december 2019:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 19 december 2018:1ste plaats (uit 12 teams)
Score op 28 maart 2018:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 23 november 2016:1ste plaats (uit 16 teams)
Score op 21 november 2018:2e plaats (uit 13 teams)
Score op 27 september 2023:3e plaats (uit 9 teams)
Score op 24 januari 2018:3e plaats (uit 9 teams)
Score op 24 oktober 2018:4e plaats (uit 12 teams)
Score op 17 februari 2016:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 9 december 2015:4e plaats (uit 11 teams)
Score op 23 januari 2019:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 25 januari 2017:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 20 april 2016:5e plaats (uit 13 teams)
Score op 29 januari 2014:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 30 oktober 2019:6e plaats (uit 10 teams)
Score op 28 december 2016:6e plaats (uit 19 teams)
Score op 11 november 2015:6e plaats (uit 10 teams)
Score op 21 februari 2018:7e plaats (uit 11 teams)
Score op 22 maart 2017:7e plaats (uit 9 teams)
Score op 26 oktober 2016:7e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 januari 2016:7e plaats (uit 14 teams)
Score op 14 oktober 2015:7e plaats (uit 12 teams)
Score op 18 maart 2015:8e plaats (uit 10 teams)
Score op 18 februari 2015:8e plaats (uit 13 teams)
Score op 29 januari 2020:9e plaats (uit 12 teams)
Score op 25 oktober 2017:9e plaats (uit 11 teams)
Score op 16 maart 2016:9e plaats (uit 13 teams)
Score op 21 januari 2015:9e plaats (uit 10 teams)
Score op 30 december 2014:12e plaats (uit 14 teams)
Score op 27 december 2017:13e plaats (uit 17 teams)

Team "Hofland"
Score op 27 november 2019:1ste plaats (uit 8 teams)
Score op 30 oktober 2019:3e plaats (uit 10 teams)
Score op 18 december 2019:4e plaats (uit 11 teams)
Score op 29 januari 2020:5e plaats (uit 12 teams)

Team "Zonder Bar"
Score op 27 maart 2019:1ste plaats (uit 12 teams)
Score op 21 november 2018:1ste plaats (uit 13 teams)
Score op 29 november 2017:1ste plaats (uit 9 teams)
Score op 22 maart 2017:1ste plaats (uit 9 teams)
Score op 30 december 2015:1ste plaats (uit 16 teams)
Score op 22 februari 2017:2e plaats (uit 11 teams)
Score op 28 december 2016:2e plaats (uit 19 teams)
Score op 23 november 2016:2e plaats (uit 16 teams)
Score op 4 april 2023:3e plaats (uit 8 teams)
Score op 27 december 2022:3e plaats (uit 10 teams)
Score op 19 februari 2020:3e plaats (uit 6 teams)
Score op 23 januari 2019:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 21 februari 2018:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 december 2017:3e plaats (uit 17 teams)
Score op 25 oktober 2017:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 31 januari 2023:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 februari 2019:4e plaats (uit 12 teams)
Score op 25 januari 2017:4e plaats (uit 11 teams)
Score op 20 april 2016:4e plaats (uit 13 teams)
Score op 17 februari 2016:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 19 december 2018:5e plaats (uit 12 teams)
Score op 28 maart 2018:5e plaats (uit 10 teams)
Score op 26 oktober 2016:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 9 mei 2023:6e plaats (uit 10 teams)
Score op 24 oktober 2018:6e plaats (uit 12 teams)
Score op 9 december 2015:6e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 januari 2016:7e plaats (uit 14 teams)
Score op 24 januari 2018:8e plaats (uit 9 teams)

Team "Toen was geluk heel gewoon"
Score op 27 februari 2019:1ste plaats (uit 12 teams)

Team "Anita"
Score op 27 december 2017:1ste plaats (uit 17 teams)

Team "KPA"
Score op 22 februari 2017:1ste plaats (uit 11 teams)
Score op 18 maart 2015:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 november 2019:5e plaats (uit 8 teams)

Team "Zondag"
Score op 28 december 2016:1ste plaats (uit 19 teams)
Score op 21 januari 2015:1ste plaats (uit 10 teams)
Score op 29 januari 2014:1ste plaats (uit 9 teams)
Score op 15 april 2015:2e plaats (uit 8 teams)
Score op 26 oktober 2016:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 9 december 2015:3e plaats (uit 11 teams)
Score op 22 maart 2017:4e plaats (uit 9 teams)
Score op 11 november 2015:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 18 februari 2015:4e plaats (uit 13 teams)
Score op 23 november 2016:5e plaats (uit 16 teams)
Score op 18 maart 2015:5e plaats (uit 10 teams)
Score op 30 december 2015:6e plaats (uit 16 teams)
Score op 16 maart 2016:7e plaats (uit 13 teams)
Score op 22 februari 2017:8e plaats (uit 11 teams)
Score op 17 februari 2016:8e plaats (uit 10 teams)
Score op 25 januari 2017:10e plaats (uit 11 teams)

Team "Mad Dogs & Englishman"
Score op 14 oktober 2015:1ste plaats (uit 12 teams)
Score op 15 april 2015:1ste plaats (uit 8 teams)
Score op 18 februari 2015:2e plaats (uit 13 teams)
Score op 18 maart 2015:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 21 januari 2015:5e plaats (uit 10 teams)
Score op 11 november 2015:10e plaats (uit 10 teams)

Team "Caligula"
Score op 9 mei 2023:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 19 februari 2020:2e plaats (uit 6 teams)
Score op 4 april 2023:6e plaats (uit 8 teams)
Score op 28 februari 2023:7e plaats (uit 9 teams)

Team "Fusie Team"
Score op 18 december 2019:2e plaats (uit 11 teams)

Team "Ykema & friends"
Score op 27 december 2017:2e plaats (uit 17 teams)
Score op 27 januari 2016:2e plaats (uit 14 teams)
Score op 20 april 2016:3e plaats (uit 13 teams)
Score op 17 februari 2016:7e plaats (uit 10 teams)

Team "De Uitmijters"
Score op 29 november 2017:2e plaats (uit 9 teams)

Team "Sylvia"
Score op 25 oktober 2017:2e plaats (uit 11 teams)

Team "Einsteintjes"
Score op 16 maart 2016:2e plaats (uit 13 teams)
Score op 15 april 2015:6e plaats (uit 8 teams)

Team "Jägermeister"
Score op 9 december 2015:2e plaats (uit 11 teams)
Score op 14 oktober 2015:4e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 januari 2015:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 18 februari 2015:7e plaats (uit 13 teams)
Score op 15 april 2015:8e plaats (uit 8 teams)
Score op 30 december 2014:8e plaats (uit 14 teams)
Score op 20 april 2016:9e plaats (uit 13 teams)
Score op 18 maart 2015:9e plaats (uit 10 teams)
Score op 29 januari 2014:9e plaats (uit 9 teams)
Score op 30 december 2015:16e plaats (uit 16 teams)
Score op 28 december 2016:17e plaats (uit 19 teams)

Team "De Vogelclub"
Score op 11 november 2015:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 30 december 2015:3e plaats (uit 16 teams)

Team "Slytherin"
Score op 18 maart 2015:2e plaats (uit 10 teams)
Score op 18 februari 2015:2e plaats (uit 13 teams)

Team "Nothing too loose"
Score op 30 december 2014:2e plaats (uit 14 teams)

Team "Einstein"
Score op 29 januari 2014:2e plaats (uit 9 teams)

Team "Bodeloo"
Score op 9 mei 2023:3e plaats (uit 10 teams)

Team "Maar bier is ook wel belangrijk"
Score op 28 februari 2023:3e plaats (uit 9 teams)

Team "Friends & Fun"
Score op 28 februari 2023:3e plaats (uit 9 teams)
Score op 4 april 2023:4e plaats (uit 8 teams)
Score op 27 september 2023:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 9 mei 2023:7e plaats (uit 10 teams)

Team "Argon 3"
Score op 31 januari 2023:3e plaats (uit 10 teams)

Team "Kielegatters"
Score op 24 oktober 2018:3e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 november 2018:7e plaats (uit 13 teams)
Score op 19 december 2018:9e plaats (uit 12 teams)

Team "We denken er nog over na"
Score op 24 januari 2018:3e plaats (uit 9 teams)
Score op 27 december 2017:6e plaats (uit 17 teams)

Team "De Kneuzen"
Score op 23 november 2016:3e plaats (uit 16 teams)
Score op 17 februari 2016:6e plaats (uit 10 teams)
Score op 30 december 2015:7e plaats (uit 16 teams)
Score op 22 maart 2017:8e plaats (uit 9 teams)
Score op 28 december 2016:10e plaats (uit 19 teams)
Score op 26 oktober 2016:10e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 januari 2016:10e plaats (uit 14 teams)
Score op 25 oktober 2017:11e plaats (uit 11 teams)
Score op 9 december 2015:11e plaats (uit 11 teams)
Score op 16 maart 2016:13e plaats (uit 13 teams)
Score op 27 december 2017:15e plaats (uit 17 teams)

Team "Neven Oom Nichten"
Score op 16 maart 2016:3e plaats (uit 13 teams)

Team "Medische blunders"
Score op 15 april 2015:3e plaats (uit 8 teams)

Team "Fire Balls"
Score op 21 januari 2015:3e plaats (uit 10 teams)
Score op 30 december 2014:3e plaats (uit 14 teams)

Team "Geen Brein"
Score op 29 januari 2014:3e plaats (uit 9 teams)

Team "Betweters"
Score op 9 mei 2023:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 28 februari 2023:7e plaats (uit 9 teams)
Score op 31 januari 2023:7e plaats (uit 10 teams)

Team "4 wijzen uit het westen"
Score op 31 januari 2023:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 27 december 2022:4e plaats (uit 10 teams)
Score op 4 april 2023:5e plaats (uit 8 teams)
Score op 28 februari 2023:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 27 september 2023:8e plaats (uit 9 teams)
Score op 9 mei 2023:10e plaats (uit 10 teams)

Team "Team voor 12"
Score op 29 januari 2020:4e plaats (uit 12 teams)

Team "Looyers"
Score op 30 oktober 2019:4e plaats (uit 10 teams)

Team "Snert team Junior"
Score op 27 februari 2019:4e plaats (uit 12 teams)
Score op 29 november 2017:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 22 februari 2017:6e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 maart 2019:7e plaats (uit 12 teams)
Score op 30 december 2015:9e plaats (uit 16 teams)

Team "Rechthuis"
Score op 29 november 2017:4e plaats (uit 9 teams)
Score op 19 februari 2020:6e plaats (uit 6 teams)
Score op 27 februari 2019:9e plaats (uit 12 teams)
Score op 30 oktober 2019:10e plaats (uit 10 teams)
Score op 29 januari 2020:11e plaats (uit 12 teams)
Score op 18 december 2019:11e plaats (uit 11 teams)
Score op 23 januari 2019:11e plaats (uit 11 teams)

Team "Alaaf"
Score op 22 februari 2017:4e plaats (uit 11 teams)

Team "Jagerdag"
Score op 27 januari 2016:4e plaats (uit 14 teams)

Team "Beagle"
Score op 15 april 2015:4e plaats (uit 8 teams)

Team "Uithoorn doet ook mee"
Score op 30 december 2014:4e plaats (uit 14 teams)
Score op 18 februari 2015:5e plaats (uit 13 teams)
Score op 21 januari 2015:5e plaats (uit 10 teams)
Score op 30 december 2015:14e plaats (uit 16 teams)

Team "B + H"
Score op 29 januari 2014:4e plaats (uit 9 teams)

Team "Bartelloos"
Score op 27 december 2022:5e plaats (uit 10 teams)

Team "Vliegende Panters"
Score op 19 februari 2020:5e plaats (uit 6 teams)

Team "Swotch"
Score op 27 maart 2019:5e plaats (uit 12 teams)

Team "Dix en co"
Score op 21 november 2018:5e plaats (uit 13 teams)

Team "Rapalje"
Score op 25 januari 2017:5e plaats (uit 11 teams)

Team "Daar denken we nog even over na"
Score op 23 november 2016:5e plaats (uit 16 teams)

Team "Bayer"
Score op 16 maart 2016:5e plaats (uit 13 teams)

Team "B + B"
Score op 27 januari 2016:5e plaats (uit 14 teams)
Score op 29 januari 2014:5e plaats (uit 9 teams)
Score op 30 december 2014:12e plaats (uit 14 teams)
Score op 23 november 2016:13e plaats (uit 16 teams)

Team "Argon 5"
Score op 30 december 2015:5e plaats (uit 16 teams)
Score op 27 december 2017:12e plaats (uit 17 teams)

Team "Keuken"
Score op 9 december 2015:5e plaats (uit 11 teams)
Score op 25 oktober 2017:6e plaats (uit 11 teams)
Score op 15 april 2015:7e plaats (uit 8 teams)
Score op 28 maart 2018:8e plaats (uit 10 teams)
Score op 11 november 2015:8e plaats (uit 10 teams)
Score op 18 februari 2015:8e plaats (uit 13 teams)
Score op 21 januari 2015:8e plaats (uit 10 teams)
Score op 24 januari 2018:9e plaats (uit 9 teams)
Score op 17 februari 2016:9e plaats (uit 10 teams)
Score op 21 februari 2018:10e plaats (uit 11 teams)
Score op 26 oktober 2016:11e plaats (uit 11 teams)
Score op 16 maart 2016:11e plaats (uit 13 teams)
Score op 30 december 2014:11e plaats (uit 14 teams)
Score op 27 januari 2016:12e plaats (uit 14 teams)
Score op 27 december 2017:16e plaats (uit 17 teams)

Team "Zwangerschapsgroep"
Score op 11 november 2015:5e plaats (uit 10 teams)

Team "De Kippen"
Score op 14 oktober 2015:5e plaats (uit 12 teams)

Team "Toro Pauma"
Score op 30 december 2014:5e plaats (uit 14 teams)

Team "Appie de orgelman"
Score op 30 december 2014:5e plaats (uit 14 teams)

Team "De moink balls"
Score op 27 september 2023:6e plaats (uit 9 teams)

Team "Prinselijk proeven"
Score op 31 januari 2023:6e plaats (uit 10 teams)

Team "Jefs Worstenpaleis"
Score op 27 december 2022:6e plaats (uit 10 teams)

Team "Shopping M"
Score op 18 december 2019:6e plaats (uit 11 teams)

Team "Team Anoniem"
Score op 27 november 2019:6e plaats (uit 8 teams)

Team "2 Mans bob"
Score op 27 maart 2019:6e plaats (uit 12 teams)

Team "Spier bier"
Score op 23 januari 2019:6e plaats (uit 11 teams)
Score op 29 november 2017:7e plaats (uit 9 teams)
Score op 25 oktober 2017:7e plaats (uit 11 teams)
Score op 24 oktober 2018:8e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 februari 2018:8e plaats (uit 11 teams)
Score op 19 december 2018:10e plaats (uit 12 teams)
Score op 28 maart 2018:10e plaats (uit 10 teams)

Team "De Bosjes +1"
Score op 28 maart 2018:6e plaats (uit 10 teams)

Team "Zuipschuiten"
Score op 21 februari 2018:6e plaats (uit 11 teams)

Team "Karsten"
Score op 24 januari 2018:6e plaats (uit 9 teams)

Team "Ratjetoe"
Score op 28 december 2016:6e plaats (uit 19 teams)

Team "Johannus Wilhelmus Nicolaas van Walraven - (de melige Beekertjes)"
Score op 27 januari 2016:6e plaats (uit 14 teams)

Team "Roggels"
Score op 11 november 2015:6e plaats (uit 10 teams)

Team "Desinteresse"
Score op 14 oktober 2015:6e plaats (uit 12 teams)

Team "Jarige Job"
Score op 18 maart 2015:6e plaats (uit 10 teams)

Team "Shart"
Score op 18 februari 2015:6e plaats (uit 13 teams)

Team "Waar is Pelle?"
Score op 27 september 2023:7e plaats (uit 9 teams)

Team "Manon & Friends"
Score op 27 december 2022:7e plaats (uit 10 teams)

Team "Vedettes XL"
Score op 29 januari 2020:7e plaats (uit 12 teams)

Team "Carpe Diem"
Score op 27 november 2019:7e plaats (uit 8 teams)
Score op 23 november 2016:14e plaats (uit 16 teams)

Team "Woensdagtennis"
Score op 27 maart 2019:7e plaats (uit 12 teams)

Team "Blondies"
Score op 19 december 2018:7e plaats (uit 12 teams)
Score op 21 november 2018:7e plaats (uit 13 teams)
Score op 30 oktober 2019:9e plaats (uit 10 teams)

Team "Spierdames"
Score op 27 december 2017:7e plaats (uit 17 teams)

Team "Spierbier heren"
Score op 27 december 2017:7e plaats (uit 17 teams)

Team "Hartenvrouwen"
Score op 25 januari 2017:7e plaats (uit 11 teams)
Score op 28 december 2016:8e plaats (uit 19 teams)
Score op 26 oktober 2016:8e plaats (uit 11 teams)
Score op 17 februari 2016:10e plaats (uit 10 teams)
Score op 22 februari 2017:11e plaats (uit 11 teams)

Team "De brunettes"
Score op 27 januari 2016:7e plaats (uit 14 teams)

Team "Je weet wel wie"
Score op 30 december 2015:7e plaats (uit 16 teams)

Team "Dorpsgeuzen"
Score op 9 december 2015:7e plaats (uit 11 teams)

Team "F3"
Score op 14 oktober 2015:7e plaats (uit 12 teams)

Team "Jana / Peter Koekepan"
Score op 18 maart 2015:7e plaats (uit 10 teams)
Score op 18 februari 2015:11e plaats (uit 13 teams)

Team "Four ladies"
Score op 21 januari 2015:7e plaats (uit 10 teams)

Team "Zeeuwen"
Score op 30 december 2014:7e plaats (uit 14 teams)

Team "Q4"
Score op 29 januari 2014:7e plaats (uit 9 teams)

Team "De leukste naam"
Score op 29 januari 2014:7e plaats (uit 9 teams)

Team "Wijnen of winnen"
Score op 27 september 2023:8e plaats (uit 9 teams)

Team "Champagne"
Score op 4 april 2023:8e plaats (uit 8 teams)
Score op 9 mei 2023:9e plaats (uit 10 teams)
Score op 28 februari 2023:9e plaats (uit 9 teams)

Team "TZN"
Score op 27 december 2022:8e plaats (uit 10 teams)

Team "Kurken & bandenknaller"
Score op 29 januari 2020:8e plaats (uit 12 teams)

Team "4 op een rij"
Score op 18 december 2019:8e plaats (uit 11 teams)

Team "Schoolmeikes"
Score op 27 november 2019:8e plaats (uit 8 teams)

Team "Konriwi"
Score op 30 oktober 2019:8e plaats (uit 10 teams)

Team "Girl vibes"
Score op 27 februari 2019:8e plaats (uit 12 teams)

Team "Jojo"
Score op 23 januari 2019:8e plaats (uit 11 teams)

Team "Jittie"
Score op 23 januari 2019:8e plaats (uit 11 teams)

Team "Ketel 1"
Score op 19 december 2018:8e plaats (uit 12 teams)

Team "Slokkies"
Score op 25 oktober 2017:8e plaats (uit 11 teams)

Team "Pap heeft dienst"
Score op 25 januari 2017:8e plaats (uit 11 teams)

Team "Strooppot"
Score op 23 november 2016:8e plaats (uit 16 teams)
Score op 11 november 2015:9e plaats (uit 10 teams)
Score op 9 december 2015:10e plaats (uit 11 teams)
Score op 18 februari 2015:12e plaats (uit 13 teams)

Team "Wij zijn de halve kip vergeten"
Score op 20 april 2016:8e plaats (uit 13 teams)

Team "Wij kennen de barman"
Score op 16 maart 2016:8e plaats (uit 13 teams)

Team "De Watjes"
Score op 9 december 2015:8e plaats (uit 11 teams)

Team "Pannekeetjes"
Score op 31 januari 2023:9e plaats (uit 10 teams)

Team "Poepies"
Score op 18 december 2019:9e plaats (uit 11 teams)

Team "Het B-team"
Score op 24 oktober 2018:9e plaats (uit 12 teams)

Team "De Inrichting"
Score op 28 maart 2018:9e plaats (uit 10 teams)

Team "Steen"
Score op 21 februari 2018:9e plaats (uit 11 teams)

Team "Vedettes on Tour"
Score op 29 november 2017:9e plaats (uit 9 teams)

Team "RH"
Score op 22 maart 2017:9e plaats (uit 9 teams)
Score op 21 november 2018:10e plaats (uit 13 teams)
Score op 22 februari 2017:10e plaats (uit 11 teams)
Score op 25 januari 2017:10e plaats (uit 11 teams)
Score op 28 december 2016:18e plaats (uit 19 teams)

Team "Wilnis"
Score op 22 februari 2017:9e plaats (uit 11 teams)

Team "Bakker"
Score op 25 januari 2017:9e plaats (uit 11 teams)
Score op 27 januari 2016:12e plaats (uit 14 teams)

Team "Eerste keer"
Score op 28 december 2016:9e plaats (uit 19 teams)

Team "Johnnies Angels"
Score op 23 november 2016:9e plaats (uit 16 teams)

Team "Dr. Beeker"
Score op 26 oktober 2016:9e plaats (uit 11 teams)

Team "De Leeuw"
Score op 20 april 2016:9e plaats (uit 13 teams)

Team "RH next generation"
Score op 20 april 2016:9e plaats (uit 13 teams)

Team "Ploeg 2"
Score op 30 december 2015:9e plaats (uit 16 teams)
Score op 14 oktober 2015:10e plaats (uit 12 teams)
Score op 18 februari 2015:13e plaats (uit 13 teams)
Score op 28 december 2016:19e plaats (uit 19 teams)

Team "Koos"
Score op 14 oktober 2015:9e plaats (uit 12 teams)

Team "Double or nothing"
Score op 21 januari 2015:9e plaats (uit 10 teams)

Team "Mega Mindy"
Score op 30 december 2014:9e plaats (uit 14 teams)

Team "Pino"
Score op 31 januari 2023:10e plaats (uit 10 teams)

Team "De Steentjes"
Score op 27 december 2022:10e plaats (uit 10 teams)

Team "Triple A"
Score op 29 januari 2020:10e plaats (uit 12 teams)

Team "Gestrekt Been"
Score op 18 december 2019:10e plaats (uit 11 teams)

Team "The 90’s Kids"
Score op 27 maart 2019:10e plaats (uit 12 teams)

Team "Stef"
Score op 27 februari 2019:10e plaats (uit 12 teams)

Team "Vino"
Score op 23 januari 2019:10e plaats (uit 11 teams)

Team "House of justice"
Score op 24 oktober 2018:10e plaats (uit 12 teams)

Team "Uiltje Knappen"
Score op 25 oktober 2017:10e plaats (uit 11 teams)

Team "The kings"
Score op 28 december 2016:10e plaats (uit 19 teams)

Team "Yolo"
Score op 16 maart 2016:10e plaats (uit 13 teams)

Team "Leggie"
Score op 18 maart 2015:10e plaats (uit 10 teams)

Team "Building"
Score op 18 februari 2015:10e plaats (uit 13 teams)

Team "Kreeftesoep"
Score op 30 december 2014:10e plaats (uit 14 teams)

Team "Tennisteam Sterrenslag"
Score op 27 maart 2019:11e plaats (uit 12 teams)

Team "Brasil"
Score op 27 februari 2019:11e plaats (uit 12 teams)

Team "The knights who say"
Score op 19 december 2018:11e plaats (uit 12 teams)

Team "Plan C"
Score op 21 november 2018:11e plaats (uit 13 teams)

Team "Kouwe Stengel"
Score op 21 november 2018:11e plaats (uit 13 teams)

Team "De Tulpjes"
Score op 24 oktober 2018:11e plaats (uit 12 teams)

Team "Team 6"
Score op 21 februari 2018:11e plaats (uit 11 teams)

Team "Sjonnie"
Score op 27 december 2017:11e plaats (uit 17 teams)

Team "Borrel 1.0"
Score op 23 november 2016:11e plaats (uit 16 teams)

Team "Slootjes"
Score op 27 januari 2016:11e plaats (uit 14 teams)

Team "Dennis"
Score op 30 december 2015:11e plaats (uit 16 teams)

Team "Tafelpoot"
Score op 14 oktober 2015:11e plaats (uit 12 teams)

Team "Groentjes"
Score op 29 januari 2020:12e plaats (uit 12 teams)

Team "Tulp en Conijn"
Score op 27 maart 2019:12e plaats (uit 12 teams)

Team "The Lone Wanderer"
Score op 27 februari 2019:12e plaats (uit 12 teams)

Team "Frees Mij"
Score op 19 december 2018:12e plaats (uit 12 teams)

Team "De snorkels"
Score op 24 oktober 2018:12e plaats (uit 12 teams)

Team "Op 't nippertje"
Score op 28 december 2016:12e plaats (uit 19 teams)

Team "N.t.b."
Score op 28 december 2016:12e plaats (uit 19 teams)

Team "Thank god it's Christmas"
Score op 28 december 2016:12e plaats (uit 19 teams)

Team "Alles of Niets"
Score op 20 april 2016:12e plaats (uit 13 teams)

Team "Wegwerkers"
Score op 16 maart 2016:12e plaats (uit 13 teams)

Team "Happy Birthday"
Score op 14 oktober 2015:12e plaats (uit 12 teams)

Team "Rons harem"
Score op 21 november 2018:13e plaats (uit 13 teams)

Team "After Christmas"
Score op 27 december 2017:13e plaats (uit 17 teams)

Team "Panda"
Score op 20 april 2016:13e plaats (uit 13 teams)

Team "Lekker Buiten"
Score op 30 december 2015:13e plaats (uit 16 teams)

Team "Nick & Riek"
Score op 27 januari 2016:14e plaats (uit 14 teams)

Team "WB"
Score op 30 december 2014:14e plaats (uit 14 teams)

Team "Een na laatste"
Score op 23 november 2016:15e plaats (uit 16 teams)

Team "Mark van Zijl - (de melige Beekertjes)"
Score op 30 december 2015:15e plaats (uit 16 teams)

Team "Daniel"
Score op 28 december 2016:16e plaats (uit 19 teams)

Team "Dames vol in beeld"
Score op 23 november 2016:16e plaats (uit 16 teams)

Team "Budget Zondag"
Score op 27 december 2017:17e plaats (uit 17 teams)

Team ""
Score op :e plaats (uit 11 teams)